سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: کنفرانس بین المللی شهروند الکترونیک و تلفن همراه

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مرجان نامور –
نینا خلیقی –

چکیده:

امروزه شهرها و شهرداریها از لحاظ مدیریتی در برنامه ریزی با شرایط جدیدی روبرو هستند. افزایش انتظارات و نیازهای مردم، کاهش منابع مالی، پیچیدگی های اجتماعی و کالبدی شهر از جمله مشکلاتی هستند که مدیران شهری با آن مواجه اند. شهرداری ها به دلایل متعدد تاریخی و ساختاری، در دهه های گذشته از اوضاع و احوال چندان ساختار یافته و منظمی برخوردار نبوده و از یک مجموعه قواعد و قوانین مدون و منسجم ملی پیروی نمی نموده است و در شرایط مساوی تصمیمات و احکام متنوعی صادر شده است؛ لذا نظام بخشی این مجموعه همواره نتایجی مشخص خواهد داشت . در این شرایط شهرداری باید به دنبال راه حلی مناسب در جهت برنامه ریزی مناسب تر با دقت و سرعت بیشتر در انجام امور محوله به شهرداری باشند . بنابراین ایجاد تغییرات در ساختار اجرایی امور شهری ضروری خواهد بود و این امر بدون در نظر گرفتن تکنولوژیهای جدید ممکن نیست. در این مقاله سعی بر آن شده تا علاوه بر بررسی سیستم عملکرد شهرداری الکترونیک ، تاتیر آن بر افزایش میزان رضایت شهروندان از شهرداری و مدیریت شهری را مورد مطالعه قرار دهد و روش پژوهش بصورت کتابخانه ای بوده است