سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی ادب ایثار، هنر شهادت

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی محمد نوری – مرکز مطالعات راهبردی حکمت مبین

چکیده:

هراقدام و فعالیتی که انسان انجام میدهد مرتبه ای از درک و شعور وهمچنین نیاز او را به نمایش می گذارد اگر می خورد اگر می خوابد و اگر عبادت می کند اگر کسب وکار راه می اندازد اگر ازدیگران دست گیری می نماید اگر گذشت و ایثار انجام میدهد اگر صبر وحوصله به خرج میدهد و اگر درعمل به نیکی ها و دوری از بدیها دقت می دارد همه حکایت از درک و جهت گیری و هدف پیش روی اوست شوق و رغبت به شهادت آگاهانه ترین آرمانی ترین و متعالی ترین اقدام و هدفی است که پوسته محاسبات مادی و عینی را در می نوردد رکودی می افریند که بالای آن رکورد و رتبه ای وجود ندارد. تاثیر گذارترین اقدام اصلاحی در روند مناسبات اجتماعی پذیرش مقام شریف و بی نظیر شهادت است و همین ویژگی جایگاه ابدی را برای شهیدان به ارمغانمی آورد و او را به قله جاودانگی و مصداقی از این کلام وحی می رساند مپنداریدآنها که د رراه خدا کشته شده اند مرده اند بلکه زنده اند و پیش خدا روزی می خورند.