سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علیرضا جاوید – دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان
رامین بابادایی سامانی –
مهرزاد هنرور –
سیدمحمدرضا موسوی – دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت

چکیده:

قارچهای خوراکی که تحت عنوان دنبلان شناخته می شوند از رده آسکومیست های آپوتس دار بوده ودردو جنس تیوبر و ترفیزیا طبقه بندی می شوند اینگونه قارچها با اندام بارده خود را زیرزمین تولید می کنند و دارای روابط میکوریزی با بعضی گیاهان می باشند دراین پژوهش به منظور شناسایی گیاهان همزیست با انجام بازدیده های میدانی و نمونه ربرداری های مکرر از گیاهان درمنطقه مورد مطالعه براساس شکل ظاهری ریشه و همچنین وجود ریسه قارچ برسطح ریشه گیاهان همزیست مشخص گردیدند سپس با توجه به ویژگیهای مرفولوژزیکی آنها و به کمک فلورهایگیاهی گیاهان همزیست شناسایی شدند. براین اساس گیاه (L.) Pres. Helianthemumlippii ازخانواده Cistaceae ازرده دو لپه ای ها و همچنین گیاه Kobresia sibirica (Turcz. ex Ledeb.) Boeck. از خانواده Cyperaceae ازرده تک لپه ای ها دارای همزیستی میکوریزی با قارچ دنبلان کوهی رشد یافته درمنطقه هستند.