سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ایوب محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد حشره شناسی کشاورزی
ابوفاضل دوستی – گروه حشره شناسی کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحدجهرم
مجید فلاح زاده – گروه حشره شناسی کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحدجهرم

چکیده:

مگسهای مینوز خانواده Agromyzidae از خسارت زاترین دوبالان بوده که د رمرحله لاروی با تغذیه در داخل بافت گیاهی از برگها تغذیه و ایجاد دالان هایی نموده که این امر موجب کاهش فتوسنتز و عملکرد می گردد شناسایی تنوع مگس ها و زنبورهای پارازیتوئید خانواده Agromyzidae از فروردین ۸۸ لغایت خرداد ماه ۱۳۸۹ درمنطقه شهرستان خنج به طول انجامید بطوری که با جمع آوری برگهای آلوده مینوز از روی گیاهان زراعی و غیرزراعی و پرورش آنها د رمجموع ۳ گونه مگس مینوز Liriomyza Ophiomyia phaseoli و Chromatomyia horticola ,sativae و ۱۱ گونه زنبور پارازیتوئید از خانواده Euliophidae که شامل Diaulinopsis arenaria Crawford ,Cirrospilus vittatus Walker 1838 ,Cirrospilus variegates Masi 1907 D.poppoea ,D.isaea Walker 1838 ,D. crassinervis Erdos 1958 ,Diglyphus begini Ashmead 1904 ,1912 Neochrysocharis ,Hemiptarsenus zilahi-sebessi Erdos 1951 ,D. pulchripes Crawford 1912 ,Walker 1848 Pediobius acantha Walker 1839 و formosa Westwood 1833 شناسایی گردید که یک گونه مگس Ophiomyia phaseoli و دو گونه زنبور Pediobius acanthi و Diglyphus begini برای اولین بار از ایران گزارش می گردد.