سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش بین المللی خلیج فارس

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

سیدمحمدرضا فاطمی – گروه بیولوژی دریا، دانشکده علوم فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی، وا
شهلا جمیلی – موءسسه تحقیقات شیلات ایران، تهران
تورج ولی نسب – موءسسه تحقیقات شیلات ایران، تهران
نفیسه کورانلو – گروه بیولوژی دریا، دانشکده علوم فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی، وا

چکیده:

به منظور شناسایی خارپوستان خلیج فارس، از ناحیه جزر و مدی و ابتدای ناحیه زیر جزرو مدی سواحل سنگی و شنی جزیره قشم و بندر لنگه نمونه برداری طی سال های ۸۶-۸۵ صورت پذیرفت. نمونه های جمع آوری شده با استفاده از چند کلید معتبر شناسایی خارپوستان شناسایی شدند. بر مبنای نتایج حاصله، سه گونه از رده ستاره آساهاAsteroidea) سه گونه از رده خارسانانAquilonastra sp.از خانواده Astropecten indicus (D? derlein, 1889) ، Asterinidaeاز خانواده Astropectinidae ,Linckia multifora (Lamarck, و ( ۱۸۱۶ از خانواده Ophidiasteridae , گونه های شناسایی شده از رده خارسانان Echinoidea) شامل Diadema setosum (Leske, 1778 از خانوادهEchinometra mathaei ( de Blainville, 1825) Diadematidae از خانواده Echinodiscus bisperforatus (Leske, و ( ۱۷۷۸ Echinometridae از خانوادهScutellidae می باشند.