سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عباس عباس زاده – دکتری زلزله شناسی،عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
حلیمه حمید – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوفیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
هانا عبداللهی – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوفیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

چکیده:

دراین مطالعه منطقه قائنات مورد بررسی قرارگرفت این منطقه واقع درشرق ایران و درشمال استان خراسان جنوبی واقع است این منطقه از دیدگاه لرزه زمین ساختی درزونهای شرق ایران و ایران مرکزی قرار میگیرد که درهر دو زون گسله های پرتکاپو و جنبانی وجود دارد وجود این گسله ها و حرکات روی داده درامتداد آنها با رویداد زمین لرزه های بزرگی توام بودها ست با عنایت به سابقه لرزه خیزی درمنطقه به نظر می رسد منطقه دارای پتانسیل لازم برای وقوع زمین لرزه های مخرب را دارا می باشد مهاجرت زمین لرزه ها از شمال استان به سمت جنوب استان که طی سالهای اخیر با ثبت زلزله های بوقوع پیوسته اثبات شده است و حرکات تکتونیکی صفحه شبه قاره هند و عربستان که ایران را آسیب پذیرتر کرده است اهمیت مطالعه این منطقه را بیش از پیش نمایان می کند قائنات دارای گلسهای پرتکاپو و فعال است گسلهای این منطقه عمدتا جوان فعال و باسازوکار امتداد لغز می باشند که حجم بالای تخریب زلزله توام با شکستگیهای سطحی را درپی خواهد داشت درمطالعه ارزیابی خطر به روش قطعی صورت گرفت پس از پهنه بندی گسلها به محاسبه بیشینه شتاب گسل پرداخته و شتاب بدست آمده به پهنه مورد نر و مشخصا گسل بارز آن پهنه نسبت داده شد.