سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مصطفی مژدی – دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک، دانشگاه بیرجند
محمود رضا هیهات – استادیار گروه زمین شناسی، دانشگاه بیرجند

چکیده:

یکی از مهمترین پارامترهایی که می بایست در مطالعات ساختگاه سد ها مورد توجه فراوان قرار گیرد، بررسی گسله بودن امتداد رودخانه است. این گسل ها غالباً در زیر رسوبات بستر رودخانه قرار داشته و فرسایش آب های جاری به سرعت آثار آنها را از بین می برد. عدم توجه کافی به این گسل ها باعث صرف هزینه های زیاد و اخلال در اجرای پرده آب بند، آبگریزی و پایین آمدن کارایی سد پس از آبگیری آن می شود. در این پژوهش از دو روش متفاوت برای بررسی گسله بودن بستر رودخانه استفاده شده است. در روش اول از تصاویر ماهواره های Landsat سنجنده Aster و ETM و پردازش آنها توسط نرم افزارهای Envi 4.8 و Arc Gis 9.3 استفاده شد. سپس داده های بدست آمده از روش های سنجش از دور با نتایج حاصل از مطالعات صحرایی که در تکیه گاه های سد در دست مطالعه رودآب انجام گرفتند، تلفیق گردید و مشخص شد رودخانه ای که سد رودآب قرار است بر روی آن احداث شود، در امتداد یک گسل به وجود آمده و این گسل از زیر ساختگاه سد عبور می کند.