سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی ساخت و ساز شهری در مجاورت گسلهای فعال

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فرنوش حاجی زاده – دانشگاه ارومیه دانشکده فنی گروه معدن

چکیده:

با داشتن ۸ کیلومتر و ۲۲۰ متر مغناطیس سنجی هوایی ازمنطقه به کمک نرم افزارهای مختلف نقشه های ژئوفیزیک هوایی منطقه رسم شده اند و با پردازش های مختلف مورد تعبیر و تفسیر قرارگرفته اند محاسبه مشتق های قائم و افقی یکی از مهمترین مراحل پردازش داده های میدان مغناطیسی است این مشتق ها را میتوان در هر دو حوزه مکان و فرکانس محاسبه کرد بوسیله استفاده از داده های مغناطیس هوایی جهت بررسی شکستگی های این منطقه فیلترهای مختلف برروی داده های شدت کل میدان اعمال گردید و ۳ گسل مغناطیسی شناسایی شدند. تطابق کانون سطحی زمین لرزه اصلی با گسلهای مغناطیسی در محیط GIS باعث نمایاگر شدن سه گسل پنهان در منطقه شدند برای بررسی ارتباط داده های مذکور و داده های زمین شناسی از نقشه زمین شناسی نیز استفاده شده است. از تلفیق نقشه زمین شناسی مغناطیس سنجی و GIS سه گسل روندهای شمال غرب – جنوب شرق و شرق – غرب در شرق منطقه زمین شناسی مورد مطالعه از خود نشان میدهند.