سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

داود سلیم آبادی فراهانی – کارشناسی ارشد جامعه شناسی
علی جان حسنی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

چکیده:

باتوجه به اهمیت خانواده درشکل گیری و رشد شخصیت کودک درچنددهه اخیر جامعه شناسان و روانشناسان اجتماعی توجه فزاینده ای را به شناسایی این مهم مبذول داشته اند خانواده یکی از ابزارهایی است که می تواند اطلاعات مهمی درباره سازمان روانشناختی اجتماعی نوجوانان و نوع انتخاب الگو به ما بدهددرپرتو نقاشی یا ترسیم خانواده نوجوانان و جوانان آثاری پدید می آورند که با بررسی آنها پدر مادر مرباین معلمان و روانشناسان می توانند به سرعت به اندیشه ای درباره تحول روانشناختی و ماهیت مشکلات اجتماعی آنان دست یابند برخی از جوانان میخواهند به وسیله لباس و پوشش ظاهری توجه افراد را به خود جلب کنند و کاری هم ندارند که آیا کا آنها از لحاظ پوشش و آرایش مورد تاکید و شرع و عرف هست یا خیر آنچیزی که برای انها مهم است این است که به نحوی دربین مردم جلوه گری کنند که مردم به ایشان توجه خاص و ویژه ای داشته ابشند البته نوجوانان و جوانان تحت تاثیر همسالان خود نیز هستند.