سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

کامران مصطفایی – دانشجوی کارشناسی ارشد اکتشاف معدن
غلامرضا نوروزی – استادیار دانشگاه بیرجند

چکیده:

دراین مطالعه به بررسی و شناسایی کانی های رسی و اکسیدهای آهن به عنوان نشانه ای برای اکتشاف کانسارهای فلزی و یا به عنوان پتانسیل معدنی با استفاده ازروشهای دورسنجی درمنطقه شاه سلیمان علی پرداخته شده است محدوده مورد مطالعه دراطراف شهرستان بیرجند دراستان خراسان جنوبی قرار دارد این منطقه بیشتر شام لسنگهای ولکانیکی است که دربرخی ازقسمت ها به شدت التره شده اند دراین مطالعه ازدو روش نسبت های باندی و ترکیب رنگی دردورسنجی استفاده شده است با استفاده ازترکیب رنگی کاذب R.G.B 5/7,4/2,3/1 کانی های رسی به رنگ صورتی و اکسیدهای آهن به رنگ آبی مشخص گردیده اند همچنین بااستفاده از ترکیب رنگی کاذب R.G.B5/7,5/4,3/1نواحی کانی های رسی به رنگ زرد تیره مشخص شده و با نتایج ترکیب قبلی مطابقت داشتند با استفاده از نسبت باندی ۵/۷ کانی های رسی به رنگ سفید شیری مشخص شده اند.