سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نائر رحمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد اکتشاف معدن
ابراهیم اصلانی – مهندسی اکتشاف معدن
جواد جوانبخت شیره جینی – مهندسی اکتشاف معدن

چکیده:

اکتشاف معادن فرایندی زمان گیر و هزینه بر است که تمامی سعی متخصصان این امرکاهش دو مولفه مذکور است تصاویر ماهواره ای حاوی اطلاعات بسیارزیاددرمورد لایه های سطحی زمین هستند و استفاده از آنها علاوهبرصرفه جویی دروقت وزمان باعث نتیجه بخشی بهتر مطالعات از راه تلفیق داده های بدست آمده می شود موضوع این پژوهش مکان یابی کانه زایی های طلا درگستره تصویر ماهواره حاصل ازسنجنده TMP162-R037 با استفاده ازتلفیق اطلاعات حاصله ازپردازش تصویر ماهواره ای نقشه های زمین شناسی روند کلی گسلهای منطقه و مدلهای طراحی شده USGS برای مکانهای مناسب کانه زایی طلا درمنطقه واقع دربین اصفهان ویزد است درپردازش تصویر ماهواره ای از روشهای نسبت باندی کمترین مربعات رگرسیون شده و کروستا استفاده شده است که نتایج حاصله از انها تطابق خوبی داشته و بهترین نتیجه از روش کمترین مربعات رگرسیون شدهحاصل میشود.