سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

گلاویژ ملکی – کارشناس ارشد
سمیرا احمدی – کارشناس ارشد
عباس عینعلی – کارشناس ارشد
علی شعله – دکتری کارشناس بیمه توسعه

چکیده:

برگه ۱:۲۵۰۰۰ منطقه جاجرم به شماره ۷۲۶۳ INW درجنوب غرب استان خراسان شمالی واقع شده ازنظر تقسیمات جغرافیایی محدوده مورد مطالعه درشهرستان جاجرم و بخش میان دشت واقع است این منطقه ازنظر ساختاری درزیرزون بینالود قرارگرفته و سنگهای قدیمه آن محدود به بخش غربی و منطقه کوه قاضی می باشد وجود توالیهای اهکی شیلی و ماسه سنگی و فرسایش شدید این توالی موجب ایجاد منطقه ای پست و تپه ماهوری دراغلب بخشهای این منطقه گردیده است دراین مقاله سعی براین شده تا با استفاده ازاطلاعات مربوط به شرایط زمین شناختی و ژئودینامیکی منطقه و همچنین تصاویر QuickBird با قدرت تفکیک ۳ متر و بازدید منطقه بتوان کانه زایی موادمعدنی و تیپ های کانساری موجود دراین منطقه را شناسایی کنیم