سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد مصطفایی – دانشجوی کارشناسی ارشد شناسایی و انتخاب مواد، دانشکده مهندسی مواد- دان
مرتضی شمعانیان – دانشیار دانشکده مهندسی مواد، دانشکده مهندسی مواد- دانشگاه صنعتی اصف
احمد ساعتچی – استاد دانشکده مهندسی مواد، دانشکده مهندسی مواد- دانشگاه صنعتی اصفها
مهدی امینی – استاد دانشکده مهندسی مواد، دانشکده مهندسی مواد- دانشگاه صنعتی اصفها

چکیده:

در این تحقیق دوآلیاژ مقاوم به حرارت ۲۵Cr-35Ni و ۳۰Cr-48Ni-5W که به مدت ۸ سال در دمای سرویس ۱۰۵۰°C پیر شده اند، مورد بررسی قرار گرفتند. جهت شناسایی کاربید ها ی موجود در ریزساختار از تصاویر الکترون برگشتی (BSE) و پراش اشعه ایکس (XRD) استفاده شد. از آن جایی که مقدار کاربید ها در ریزساختار نسبت به زمینه، کمتر از ۵% بودند، لذا نتایج XRD هیچ کاربیدی نشان نداد و فقط پیک های مربوط به آستنیت (زمینه) را نشان داد. برای رفع این مشکل از روش استخراج فازی استفاده شد. یعنی ابتدا زمینه آستنیتی در یک محلول اسیدی کاملاً حلگردید و سپس کاربید های باقی مانده فیلتر شده و از محلول جدا شدند. آنالیز XRD کاربیدهای باقی مانده از آلیاژ ۲۵Cr-35Ni ، حضور کاربید های M23C6 و NbC را کاملاً تایید نمود. اما نتایج XRD کاربید های باقی مانده از آلیاژ ۳۰Cr-48Ni-5W ، تنها پیک های M23C6 را نشان داد. در حالی که تصاویر BSE حضور M6C را نیز نشان می دادند. بررسی ها نشان که دلیل عدم ظاهر شدن پیک های M6C ، پایین بودن درصد این فاز نسبت به مقدار بالای M23C6 در ریزساختار آلیاژ ۳۰Cr-48Ni-5W و نیز حضور M23C6 و M6C در کنار هم می باشد.