سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مریم عسکری نسب – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی علوم و صنایع غذایی
سیدعلی مرتضوی –
محمدجواد نمازی –
سکینه کاظمی –

چکیده:

توکسوپلاسموزیس ناشی از توکسوپلاسما گوندی یک بیماری انگلی مهم جهانی محسوب میشود این عفونت از طریق مصرف مواد غذایی آلوده به ویژه گوشت خام یا نپخته حاوی کیست های نسجی به انسان منتقل می شود امروزه pcr بطور وسیعی مورد استفاده قرار میگیرد استخراج DNA ژنومی سویه RH توکسوپلاسما از طریق روش فنول کلروفرم انجام پذیرفت پس از آزمون PCR نتایج تصاویر ژل الکتروفورز از طریق تابش UV توسط نرم افزار SPSS به روش Chi-Square تجزیه و تحلیل شدند. براساس یافته ها شیوع توکسوپلاسما گوندی درمیان ۱۹۲ نمونه از اندامهای قلب کبد مغز و ماهیچه گاو وگوسفند بین سه شهر مشهد سبزوار و نیشابور ۳۵/۴% بود که اختلاف آماری معنی داری میان نمونه های مثبت توکسوپلاسما بین دو حیوان گاو و گوسفند وجود داشت.