سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد رضایی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اذربایجان غربی
سلیمان محمدی –
شهناز عاشوری –
علیرضا عیوضی –

چکیده:

به منظور بررسی عملکرد و اجزای عملکرد دانه ژنوتیپ های گندم نان در شرایط کم آبیاری دو آزمایش مزرعه ای در دو سال زراعی ۸۷-۸۶ و ۸۸-۸۷ در ایستگاه تحقیقات کشاورزی میاندوآب واقع در استان آذربایجان غربی انجام شد آزمایش ها در قالب طرح کرتهای خرد شده برپایه طرح بلوکهای کامل تصادفید رچهار تکرار اجرا گردید سطوح مختلف آبیاری با فواصل ۷۰ ، ۱۰۰ و ۱۳۰ و ۱۶۰ میلی متر تبخیر از تشتک کلاس A در کرتهای اصلی و ۱۰ ژنوتیپ گندم نان شامل رزین ، شهریار، الوند، سرداری ، C-80-4 ، C-81-10 ، C-81-4 ، C-83-3 ، C-83-8 و C-84-9 درکرتهای فرعی قرارگرفتند نتایج نشان داد که تنش کمبود آب سبب کاهش تعداد سنبلچه در سنبله دانه در سنبله و وزن هزار دانه ژنوتیپ های گندم گردید.