سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

یاشار تقی زادگان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، دانشکده فنی و مهندسی، گروه م
محمد حسن قاسمیان یزدی – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، تهران، ایران
محمد ناصر مقدسی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، دانشکده فنی و مهندسی، گروه م

چکیده:

در این مقاله روشی نوین برای شناسایی خودکار هویت با استفاده از تصاویر سه بعدی چهره ارایه می شود. این تصاویر که از دوربین های لیزری به دست می آیند، شامل نویزهای سوزنی و همچنین در بعضی از نواحی، شامل حفره ها می باشند. این موارد از دقت سامانه شناسایی می کاهد و مانع از تشخیص هویت با نرخ دقت بالا می شود.روش پیشنهادی را می توان به دو فرایند کلی تقسیم نمود: ۱- استخراج و ثبت اطلاعات، ۲- تجزیه، تحلیل ومقایسه اطلاعات. در قسمت اول با استفاده از فرایند استخراج ویژگی، نوک بینی هر تصویر به عنوان نقطه مرجع استخراج می شود، سپس به کمک این نقطه مرجع، اطلاعات چهره به اندازه های ۱۰۰×۱۰۰ به هنجار می شوند. در این مقاله روشی برای به هنجار سازی اطلاعات چهره ارائه کرده ایم که سامانه شناسایی را نسبت به تغییرات حالات چهره مقاوم تر می سازد. درقسمت دوم، با استفاده از تجزیه و تحلیل مولفه های اصلی دوبعدی، اندازه ماتریس های ویژگی کاهش یافته، که این ماتریس ها در مرحله نهایی یعنیمرحله مقایسه اطلاعات، استفاده می شوند. آزمایشات بر روی پایگاه داده CASIA انجام گرفت، که حاوی ۴۶۷۴ تصویر سه بعدی می باشد. در نهایت دقت شناسایی سامانه % ۹۸ به دست آمد، که در مقایسه با رو شهای مطرح شده روی این پایگاه داده، از نظر دقت و سرعت برتری دارد.