سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

وحیده جویبان –
زین العابدین جویبان –

چکیده:

خروج ازتفکر مبتنی برمدیریت دولتی کاملا موثردرافزایش تولید ملی نخستین قدم درشناسایی هرچه بهتر چالشهای پیشروی مدیریت تولید ملی می باشد صرفنظر ازنظام دولتی فرسوده کشور ما بسیاری از تحقیقات بعمل آمده دراین خصوص نشان دهنده آن است که نهادهای غیردولتی با مدیریت کارامد خود می توانند موثرترین عامل دربهبود تولید ملی هرکشور باشند لذا با تقسیم بندی کلیه مشکلات پیش روی موضوع این تحقیق به دو گروه مشکلات دولتی و مشکلات غیردولتی سعی برپررنگ نمودن نقش هریک از این دو گروه درراستای بهبود تولید ملی اشتغال و سرمایه گذاری نمودیم و درنهایت با ارایه پیشنهاداتی درپی طراحی مسیری جهت خروج ازشرایط فعلی کشور ودستیابی به مراحل و مدارج بهتری از تولید ملی می باشیم