سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مریم عسکری – کارشناس محیط زیست
اکرم حسین نیا – کارشناس ارشد محیط زیست، عضو مرکز پژوهشی کاوش پی
حسن شجاعی – دکتری علوم زمین شناسی

چکیده:

حفاظت از محیط زیست موضوع مهمی است که در ارتباط با دفع فاضلاب در مناطق روستائی مطرح است، بنابراین بهبود سیستم های مدیریت فاضلاب روستائی با هدف حفظ محیط زیست و بهداشت عمومی امری ضروری به نظر می رسد .روستای کوهستانی کرغند در استان خراسان جنوبی واقع شده است. با توجه به بالا بودن سطح آب زیرزمینی در منطقه و نفوذناپذیری زمین، حفر چاه‌ جذبی امکان پذیر نمی باشد، لذا جهت رفع مشکل دفع فاضلاب، اجرای تصفیه خانه فاضلاب در منطقه امری اجتناب ناپذیر می نماید. نتایج حاصل از ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح به روش چک لیست نشان می دهد که آثار منفی طرح اغلب مربوط به فاز ساختمانی با شدت کم، مقطعی، کوتاه مدت و قابل برگشت و آثار مثبت نیز مربوط به فاز بهره برداری، با شدت زیاد، دائمی و درازمدت هستند. بنابراین اجرای طرح با اعمال شیوه های اصلاحی و برنامه های مدیریتی دارای توجیه محیط زیستی می باشد.