سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی عمران شهری

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

شهاب عباس زاده – دکتری معماری
حمید گوهری – دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری

چکیده:

تامین امنیت و پدافند غیرعامل شهر در شرایط غیرعادیو بحرانی از مهمترین وظایف برنامه ریزان و طراحان شهری می باشد در بررسی پدافندغیرعامل عوامل و عناصر متعددی مانند کاربری اراضی شهری شبکه دسترسی تراکم و … تاثیر گذارند که به وسیله انها میتوان پهنههای آسیب پذیر شهر در شرایط بحرانی را تشخیص داد هدف این پژوهش شناخت پهنههای آسیب پذیر پدافند غیرعامل شهر به وسیله تهیه بانک اطلاعاتی از عوامل و عناصر آسیب پذیر و تحلیل های ساختار فضایی شهر و ارزیابی آنها دریک تحلیل چند معیاری و ارایه پیشنهادات کاهش دامنه اسیب پذیری پدافند غیرعامل در شهر قوچان می باشد این پژوهش با استفاده از روشهای کیفی و پیمایشی مانند GIS,Space Syntax پس از بررسی پیشینه موضوع و بیان دیدگاه های مرتبط به انتخاب فرایند تحلیل بهینه درباره موضوع می پردازد. یافته های پژوهش نشان میدهد که استفاده از سیستم های مدیریت و تحلیل داده نظیر GIS منجر به ارایه پیشنهاداتی تاثیر گذار و اساسی برکاهش آسیب پذیری شهر در شرایط بحرانی میشود کهدرپایان این پژوهش به صورت راه کارهای افزایش امنیت پدافند غیرعامل در شهر قوچان ارایه شده است