سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی و جشنواره علمی خرمای ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی سردار شهرکی – دانش آموخته اقتصاد کشاورزی دانشگاه سیستان و بلوچستان
علیرضا سرگزی – عضو هیات علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل
محمود صبوحی – دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل

چکیده:

استان سیستان و بلوچستان یکی از مناطق خرما خیز کشور است که بدون تردید از نظر تولید خرما و دارا بودن شرایط آب و هوایی مناسب ازدیاد و توسعه کشت این محصول را دارا می باشد. از اینرو تحقیق حاضر در جهت شناخت و بررسی صنایع مربوط به فرآورده های خرما در استان در جهت گسترش فعال سازی صنایع روستایی انجام شده است. بررسی ها نشان می دهدکه عدم وجود واحد صنایع فرآوری و تبدیلی در روستاهای استان موجب شده است تا علاوه براز دست دادن فرصت های اشتغال و ارزآوری، مقداری زیادی از خرماهای درجه ۳ و ۴ استان بصورت ضایعات در اختیار احشام قرار گرفته یا دور ریخته شود. از اینرو با توجه به انواع خرمای تولیدی در استان از نظر کیفیت، مرغوبیت و بازار پسندی و با توجه به اولویت سرمایه گذاری در طرحهای فرآوری خرما از سوی ارگانهای زیربط با سرمایه گذاری و اجرای برنامه مناسب درفرآوری محصول و بسته بندی مناسب و بهداشتی آن می توان در بازارهای داخلی و خارجی حضور موثر داشت و صنایع تبدیلی این محصول را در سطح روستاهای استان در جهت رشد و شکوفایی بخش های مختلف به کار گمارد.