سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید شکرالهی – دانشگاه صنعتی مالک اشترلویزان
مهدی پیش بین –
بهنام حاجیون –

چکیده:

پیش بینی رفتاردینامیک سازه های واقعی به کمک روشهای تحلیل به دلیل پیچیدگی ساختار این سازه ها عموما کاری دشوار و وقت گیر است یک یاز روشهای موثربرای حل این مساله روش انالیز مودال تجربی است که به دلیل کاهش درجات ازادی سیستم ازسرعت و کارایی بالایی برخوردار است تخمین پارامترهای مودال گامی اساسی درانالیز مودال تجربی است هدف ازانجام این پژوهش بررسی و استخراج رفتاردینامیکی یک اتصال سازه ای پیچ و مهره ای مربوط به محل اتصال بال به بدنه یک هواپیمای بدون سرنشین می باشد سازه درحوزه فرکانس مورد تحلیل مودال قرارگرفته و نتایج آن با روش مستقم که همان حل مساله مقدار ویژه ی سیستم می باشد مقایسه گردیده است سازه را با استفاده از چکش تحریک کرده پس از استخراج داده های مودال بصورت تابع پاسخ فرکانسی با استفاده از روش کسرگویا منحنیهای بدست آمده برازش شده و پارامترهای مودال که شامل فرکانسهای طبیعی ضرایب میرایی و شکل مودها است بصورت تجربی تخمین زده شده اند.