سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسن سرمدی – دانشجوی کارشنااسی ارشد
عباس کرم الدین – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد
علیرضا انتظامی – دانشجوی کارشناس ارشد

چکیده:

هدف ازانجام این پژوهش شناسایی و تخمین پارامترهای دینامیکی سازه شامل ماتریسهای جرم و سختی توسط روش بروزرسانی الگوی سازه می باشد دراین راستا بادرنظر گرفتن اطلاعات اولیه ازالگوی نظری و با استفاده ازداده های مودال و همچون فرکانس های طبیعی و شکل مودهای ارتعاشی ماتریسهای جرم وسختی سازه شناسایی میشوند دربخش رابطه سازی توابع هدف به صورت اختلاف بین الگوی نظری و تجربی تعریف شده و با بهره بردن ازگسترش روش مساله مقدار ویژ] و تعامد مودها پارامترهای دینامیکی سازه تخمین زده میشوند پارامترهای ازمایشگاهی مودال توسط ازمایش تجربی مودال برروی یک قاب سه طبقه برشی تعیین شده اند دراین پژوهش ماتریسه ای جرم و سختی الگوی نظری براساس مشخصات موجود درسازه تعریف میشوند درنتیجه هدفن هایی شناسایی ماتریسهای جرم وسختی واقعی سازه براساس پارامترهای ازمایشگاهی مودال می باشد.