سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد احسان مسیبیان – پژوهشگاه نیرو
جواد نظافت نمینی – پژوهشگاه نیرو
نیکی مسلمی – پژوهشگاه نیرو

چکیده:

بطور کلی داشتن اطلاعات دقیق از پارامترهای امپدانسی و ادمیتانسی خطوط انتقال می تواند به بهبود دقت جهت مدلسازی در تحلیل های استاتیک و شبه استاتیک کمک نماید . یک روش دقیق برای تعیین پارامترهای خطوط انتقال استفاده از روابط کیرشهف است که با توجه به اندازه گیری های ولتاژ و جریان در ابتدا و انتهای خطوط انجام می پذیرد. با توجه به اینکه پارامترهای ولتاژ و جریان خطوط متغیر می باشند و علاوه بر آن هر دو کمیت فازور بوده و علاوه بر دامنه، زاویه فاز انها نیز مهم است، بنابراین لازم است که هم دامنه و هم زاویه فاز اندازه گیری شود. با پیدایش واحد های اندازه گیری فازوری (PMU) امکان این اندازه گیری ایجاد شد . روشهای تعیین پارامترهای خطوط انتقال متکی به اندازه گیری فازوری مبتنی بر مدل خط در توالی مثبت هستند که می توانند پارامترهای امپدانس سری خط در توالی مثبت را برای خطوط انتقالی که به طور کامل جابجا شده اند محاسبه نمایند. در این مقاله یک روش دقیق برای تعیین پارامترهای خطوط انتقال با استفاده از اندازه گیری ولتاژ و جریان خطوط توسط واح د اندازه گیری فازوری ارائه می گردد، بدین منظور از اطلاعات فازوری ولتاژ و جریان ابتدا و انتهای خط انتقال، حاصل از اندازه گیری چندتایی این پارامترها استفاده شده و سپس بر مبنای روش نیوتن- رافسون برای انتخاب بهترین تخمین، پارامترهای خط انتقال تعیین می گردند. در انتها نتایج بدست آمده با نتایج حاصل از پارامترهای محاسبه شده توسط نرم افزار EMTPکه ثوابت خطوط انتقال را در اختیار می گذارد، مقایسه می گردند.