سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

صدف عنبرزاده – عضو هیئت علمی دانشکده برق دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی،

چکیده:

در این مقاله به ترکیب کنترل تطبیقی مستقیم و غیرمستقیم میپردازیم. کاربرد این سیستم برای تنظیم کنترلر فازی تطبیقی وهمچنین پارامترهای سیستم شناسایی فازی تطبیقی است. این نوع ساختارها برای یک کلاس عام از سیستمهای دینامیکی غیرخطی با ساختارنامشخص قابل استفاده می باشد. در مرحله بعد یک قانون تطبیقی هایبرید (HA) برای تنظیم پارامترها پیشنهاد میکنیم که ویژگی این قانون استفاده از خطای ردیابی و خطای مدلسازی بصورت همزمان برای تنظیم است. در آخر روش های مذکور را در نرم افزار متلب برای بررسی یک سیستم آشوب به کار میبریم. با وجود پیچیدگی، نتایج شبیه سازی بهبود قابل توجهی در خروجی ها و کاهش میزان خطا را نشان میدهد که تاییدی بر مطالب تئوریک مطرح شده در مقالات قبلی میباشد.