سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی شبیه سازی سیستمهای مکانیکی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی محمدمهدی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
کوروش حیدری شیرازی – دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز
افشین قنبرزاده – استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

سرج بصورت یک ناپایداری در جریان که اساساً در کمپرسورهای دوار اتفاق می افتد تعریف می شود. این پدیده هنگامی اتفاق می افتد که کمپرسور قادر به تولید هد کافی برای غلبه بر مقاومت پایین دست خود نمی باشد و ی ا بطور ساده تر فشار خروجی تولیدی توسط کمپرسور کمتر از فشار پایین دست آن است. در این حالت، یک حرکت رفت و برگشتی (سیکلی) در جریان گاز ایجاد خواهد شد. از آنجایی که کمپرسورهای گریز از مرکز، اجزای اصلی اکثر فرآیندها هستند، حفاظت از این دارایی پرارزش از آسیب هایی که به سبب پدیده سرج اتفاق می افتد، بسیار ضروریست. این وظیفه بر عهده سیستمی به نام سیستم کنترل سرج (آنتی سرج) می باشد . در این مقاله به بررسی مکانیسم وقوع و روشهای کنترل این پدیده مخرب در کمپرسورهای گریز از مرکز و نیز سیستم های متداول صنعتی کنترلی مربوطه پرداخته می شود