سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سپیده آخوندی کوشالشاهی – بابل، خیابان دکتر شریعتی، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
مرتضی دردل – بابل، خیابان دکتر شریعتی، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
کیوان اسکندری چراتی – بابل، خیابان دکتر شریعتی، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
امیرحسین کیاییان موسوی – بابل، خیابان دکتر شریعتی، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده:

در این مقاله روشی برای شناسایی و کنترل ارتعاشات یک مدل بال مستقیم یکسر گیردار در جریان آیرودینامیک تراکم ناپذیر ارای ه شده است. هدف از این بررسی کنترل رفتارهای ایروالاست یک مدل شناسایی شده و پایدارساز ی سیستم اصل ی بکمک آن با اعمال نیروهای کنترلی از طریق تحریک کننده ها ی پیزوالکتری ک است . پاسخ زمانی بال از طریق معادلات تحلیلی حاکم بر مدل بال بدستآمده و سپس از طریق پاسخ بدست آمده از این معادلات، با استفاده از جعبه ابزار شناسایی سیستم نرم افزار متلب، شناسا یی سیستم صورت می گیرد. در ادامه به منظور پایدارسازی و کنترل ایروالاستیک سازه، یک کنترلرLQRطراحی شده است. نتایج بیانگر آن است کهکنترلر طراحی شده می تواند مرز فلاتر را افزایش داده و مدل ناپایدار ایروالاستیک اولیه را پایدار نماید