سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فرانک بیگ محمدی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد صحنه

چکیده:

امروزه فساد صاف آبمیوه توسط آلی سیکلوباسیلوس یکی از مهمترین دغدغه های تولید کنندگان می باشد که عمدتا مربوط به ماده Guaiacol می باشد بدین منظور آب سیب پاستوریزه شده بازسازی شده با دو نوع کنسانتره سیب تولید شد که یکی سیب آن درشرایط معمول و دیگری با استفاده از ضدعفونی کننده دی اکسید کلر به میزان ۱۲۰mg/l بمدت ۱ دقیقه ضدعفونی شد پس از طی مراحل قرنطینه نمونه ها برروی محیط کشت k آگار به روش پوریلیت کشت داده شد رشد کلنی های سفید رنگ ریز میله ای شکل و اسپورزا نشانه آلودگی اب سیب به آلی سیکلوباسیلوس بود داده ها با نرم افزار آماری Sas و با آزمون LSD تجزیه و تحلیل شدند درسطح اطمینان ۹۹ درصد P=1% تفاوت معنی داری بین دو نمونه وجود داشت بنابراین آلی سیکلوباسیلوس از طریق خاک منتقل شده شستشوی میوه یک نقطه کنترل بحرانی بوده که سبب حذف آن می شود.