سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی تالاب های ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

جلیل سبک آرا – پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی ، بندر انزلی ،صندوق پستی: ۶۶
مرضیه مکارمی – بخش اکولوژی منابع آبی ، آزمایشگاه پلانکتون

چکیده:

این خانواده متعلق به راسته Ploima از شاخه گردانتنانRotatoria) بوده که در طی انجام طرح اطلس پلانکتونهای (فیتووزئوپلانکتون) تالاب انزلی صورت گرفت . این تحقیق طی دوسال نمونه برداری پلانکتونی ازتیرماه سال ۱۳۷۷ الی تیرماه سال ۱۳۷۹ در ۲۷ ایستگاه مطالعاتی تالاب انزلی ودرمناطق شیجا ن ، سیاکیشیم ، روگاها آبکنار ، هندخاله انجام شد . نمونه برداری توسط لوله P.V.C پلیکاانجام گرفته ودرهر ایستگاه ۵۰ لیتر آب توسط تور زئوپلانکتون با مش ۳۰ میکرون فیلتر گردید .درمجموع ۳۶ جنس و ۹۰ گونه از شاخه گردانتنان Rotatoria شناسایی گردید که ۱۳ جنس و ۴۲ گونه مربوط به خانواده براکیونیده بوده اند . مطالعات کیفی زئوپلانکتونی دراین طرح و بررسیهای کمی درطرح های هیدرولوژی وهیدروبیولوژی تالاب انزلی طی ۱۰ سال تحقیق نشان داده که شاخه روتاتوریا دارای غالب ترین گونه های زئوپلانکتونی درمناطق هند خاله جنوبی آبکنار و روگاها بوده و فراوان ترین گونه های این شاخه متعلق به خانواده براکیونیده و گونه های calyciflorus, diversicornis , falcatus , angularis ازجنس Brachionus و گونه های quadrata valga , cochlearis, زجنس Keratella وگونه Anuracopsis fissa بوده اند . این شاخه دراواخر بهار واوایل تابستان فراوانی وتنوع بیشتری دارد