سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهنام میرکیان – کارشناس ارشد عمران
آرش بهار – استادیار دانشگاه گیلان
علی چائی بخش – استادیار دانشگاه گیلان

چکیده:

رفتارغیرخطی میراگر MR باعث شده که دردودهه گذشته مدلهای مختلفی برای بیان ویژگیهای آن ارایه شود درمدلهای پارامتری عناصر مدل ارایه شده و روش تعیین پارامترهای مجهور مدل چالش های مهم پیش رو هستند دراین مقاله تعدادی از بهترین مدلهای پیشنهادی انتخاب شده و پارامترهای هرمدل توسط الگوریتم ژنتیک تعیین شدها ند درمرحله بعدی مدلها درمعرض زلزله های متمایز و متعدد قرارگرفته اند تاعملکرد آنها ارزیابی شود برا ی ایجاد داده های شبه آزمایشگاهی از یک برنامه مرجع استفاده شده است برای تایید هرمدل از ۷ داده شتاب نگاشت خارجی و ۳ داده شتاب نگاشت فیلتر شده ایرانی استفاده شده دربخش اخر مدلی شبه استاتیکی ارایه شدهکه ضمن دارا بودن قابلیت وارون پذیری از دقت بالایی برخوردار بوده امکان تنظیم نیروی میراگر را طی فرایند کنترل فراهم می سازد.