سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی سلامت، محیط زیست، و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فروغ مرتضائی نژاد – ادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان(اصفهان)
مصطفی نوروزی – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان

چکیده:

اهمیت پوشش گیاهی و گیاهان بر کسی پوشیده نیست. از بین رفتن یک گونه گیاهی باعث به خطر افتادن محیط زیست سایر گونه ها می گردد. مسئله از بین رفتن بعضی گونه های گیاهی نه تنها در ایران بلکه در تمام دنیا وجود داشته و اکثر کشورهای دنیا هر ساله تعدادی از گونه های گیاهی خود را از دست می دهند. مطالعات بر روی گیاهان نادر و در حال انقراض و مسئله حفظ ذخائر ژنتیکی در دنیا از سال ۱۹۶۰ به طور جدی مطرح و سازمان های بین المللی اقداماتی را انجام داده اند. گیاهان در حال انقراض در مجموعه ای به نام کتاب سرخ جمع آوری شده است اما به علت نبودن اطلاعات در این کتاب گیاهی از ایران نام برده نشده است. لزوم شناسایی گونه های نادر و درحال انقراض در ایران و تدابیری جهت حفظ گونه های گیاهی از اولویت های کشور است. در این پژوهش با استفاده از اطلاعات موجود در هرباریوم های استان اصفهان و جمع آوری گیاهان در منطقه، لیست گونه های گیاهی تهیه و با مقایسه گونه های گیاهی موجود درمنابع علمی و منطقه، برخی گونه ها به عنوان گونه های نادر و یا گونۀ در حال انقراض شناسایی گردید. با توجه به بررسی های انجام شده متأسفانه پیش بینی می گردد ۱۸ گونه در حال انقراض و ۱۶ گونه نادر باشد. از آنجایی که مسئله منقرض شدن گونه های گیاهی مسئله ای است که باید پیش از پیش مورد توجه قرار گیرد لذا پیشنهاد می گردد در ۱۰ سال متوالی گونه های گیاهی منطقه جمع آوری تا انقراض حتمی گونه اثبات گردد. ضمناً پیشنهاد می گردد در مدت زمان کوتاه، عوامل متعدد تخریب و انقراض گونه ها از جمله چرای بی رویه، قطع درختان جنگلی، توسعه شهرها و … را کنترل نموده و به تمهیداتی نظیر کشت گیاهان در باغات گیاهشناسی، جمع آوری بذور در بانک ژن و ایجاد مناطق حفاظت شده اقدام نمود.