سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

غلامرضا گودرزی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی
فاطمه احمدلو – کارشناس ارشد جنگلداری دانشگاه تربیت مدرس
موسی رنجبر – کارشناس ارشد جنگلداری
یوسف یوسفی – کارشناس ارشد صنایع چوب

چکیده:

این تحقیق با هدف شناسایی و حفاظت از گونه های در معرض خطر و با ارزش در منطقه کویر میقان اراک در شمال شرقی شهر اراک با مساحت ۱۲۰۰۰ هکتار انجام گرفت دراین راستا پیمایش جمع آوری آماده سازی و شناسایی گونه های گیاهی درهربار یوم مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی صورت گرفت ۸۹ گونه گیاهی متعلق به ۲۳ خانواده و ۶۶ جنس در محدوده جغرافیایی منطقه مورد مطالعه شناخته شد. شکل زیستی هریک از عناصر گیاهی منطقه با استفاده از روش رانکایر و تعیین گونه های اندمیک ایران در منطقه مورد بررسی با استفاده از منابع و طبقات حفاظتی گونه ها از لحاظ زیست محیطی با استناد به طبقه بندی Red data book of Iran IUCN و سایر منابع و مشخصات گیاه شناسی گونه های اندمیکدر ایران با استفادها ز منابع تعیین شد. غنی ترین خانواده Chenopodiaceae31 گونه Compositae 10 گونه، Poaceae 9 گونه Papilionaceae 7 گونه هستند