سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هادی مدرس زاده رحمان پور – کارشناس ارشد مهندسی عمران برنامه ریزی حمل و نقل

چکیده:

یکی از مهمترین مسایل قابل طرح درعرصه برنامهریزی سیستمهای حمل و نقل مسئله ایمنی است از آنجا که حمل و نقل زمینی غیرریلی بخش عمده ای از سفرهای درون شهری را تحت پوشش قرار میدهد لذا ارتقا ایمنی در طول معابر شهری دارای اهمیت بسزایی است یکی از پیامدهای نقصانایمنی بروز تصادفات رانندگی است نکته قابل توجه این است که خسارت جانی تنها بخشی از آسیب های ناشی از تصادفات به شمار می آیند خسارت های مالی روحی روانی و تاخیرات طولانی مدت ازدیگر پیامدهایتصادفات محسوب می شوند که هریک از کشورهای جهان به نحوی با این مشکلات روبرو می باشند درکشور ما نیز سالانه تصادفات متعددی به علت عدم توجه لازم به مسئله ایمنی بوقوع می پیوندد وهنوز رویکرد مدیریتی جامع و کاملی برای کاهش تصادف و تلفات جاده ای به وجود نیامدها ست بروز حوادث اثرات منفی گسترده ای بروضعیت اجتماعی اقتصادی جامعه دارد و مانعی برای توسعهکشورها تلقی می شود با توجه به اینکه سه عامل راه وسیله نقلهی و انسان در وقوع یک تصادف دخیل می باشند لذا استراتژ یها برنامه ها و روشهای افزایش ایمنی برروی این عوامل تمرکز دارند. نگاهی به آمار تصادفات و میزان خسارت مربوطه درایران ضرورت سرمایه گذاری و انجام تحقیقات درزمینه پیشگیری از تصادفات را مشخص میسازد.