سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مسعود یوسفی – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کهگیلویه و بویراحمد
بیژن کاووسی – عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کهگیلویه و بویراحمد

چکیده:

استفاده از درختان و درختچه های زینتی برای زیباسازی و ایجاد سایه در محیط زندگی بشر از دیر باز مورد توجه انسان بوده است. در این راستا هر گونه گیاهی با توجه به خصوصیات گیاهشناسی و نیازهای اکولوژیک و عکس العمل های گیاهان در مقابل تنش های محیطی (خشکی و کم آبی ) انتخاب و کاشته می شده، زیرا شرایط محیط کشت به ویژه اقلیم و خاک و ارتفاع از سطح دریا و شیب و عرض جغرافیایی از عوامل محدود کنندهمناطق رویشی گونه های گیاهی می باشد، که ایجاد فضای سبز را با مشکل مواجه می کند. در این مقاله ابتدا گونه های درختی و درختچه ای زینت ی مناسب با هر اقلیم شناسایی، انتخاب و نیازهای اکولوژیک آنها مشخص و سپس با معرفی گونه های گیاهی هر اقلیم (گرمسیری و سردسیری )شاخص ترین گونه های گیاهی مناسب با اقلیم آن منطقه جهت کاشت و توسعه فضای سبز توصیه م یگردد. زیرا انتخاب نادرست و عدم توجه به شرایط اقلیمی و خواهش های اکولوژیکی هر گونه گیاهی موجب هدر رفتن سرمایه وقت و عدم موفقیت در توسعه فضای سبز م ی گردد . شاخص ترین گونه های درختی و درختچه ای پهن برگ و سوزنی برگ شامل: ۱- به ژاپنی ( -۲ (Chaenomeles Japonico شیر خشت ( -۳ (Cotoneaster salicifolius شمشاد ( -۴ (Euonymus europaeus یاس زرد ( -۵ Forsythia intermedia زیتون ( -۶ (Olea europaea زبان گنجشک ( -۷ (Fraxinus velutina گردو ( -۸ (Juglandus regia پیراکانتا (Pyracantho-9 cocinea) اقاقیا ( -۱۰ (Robinia pseudocacia سرو نقر های ( -۱۱ (Cupressus arizonica کاج جنگلی Pinus sylvestries-12 نوئل ( -۱۳ (Picea abies سرو نقر های ( -۱۴ (Cupressus arizonica سرو خمر های ( ۱۵ (Thuja orientalis -سرخدارزینتی ( .(Taxus midia