سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرزاد پیاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران
مهدی زارعی – دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران
رضا موید اسلامی –

چکیده:

هرساختمان با کفیت بایستی دارای دو عامل طرح و محاسبه درست و اجرای اصولی باشد ارایه محاسبات امروزه با بهره جویی از آیین نامه ها ونرم افزارها و نظارت نهادهای متولی به خوبی انجام می پذیرد اما کیفیت اجرای این دتایل ها مبتنی برمیزان تجربه دانش و احساس تعهد مجریان خواهند بود این امر صدمات جبران ناپذیری را از دیدگاه اقتصادی انسانی درسطح خرد و کلان به بار می آورددراین مقاله با مطالعه بیش از ۳۰۰ پروژه ساختمانی تعداد هفتاد مشکل اج رایی با مقایسه نحوه اجرای آن ها با ضوابط مشخص شده از سوی سازمان مسکن و شهرسازی شناسایی و برمبنای دسته بندی سازمان نظام مهندسی ارایه شده اند با انجام کارهای آماری برروی هرپروژه میزان فراوانی مشکلات درهر دسته مشخص شده و اهمیت آنهاتشریح گشتهاند.