سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محسن زارع حسینی – شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی

چکیده:

در این مقاله به وضعیت سود دهی و زیاندهی شرکت های توزیع در مواجهه با بازار برق پرداخته شده و ریسک ها و زیان های احتمالی که این شرکت ها را در این بازار تهدید می کند بررسی خواهد شد . عمده این ریسک ها ایجاد میشود در اثر موقعیت های متفاوتی که ناشی از :عدم پیش بینی صحیح بار ، عدم وصول به موقع مطالبات ، تلفات شبکه و زیان ناشی از امکان خرید مستقیم از بازار عمده فروشی برای مشترکین بزرگ می باشد است ، در این مقاله زیان های احتمالی در بازار برق فرموله شده جهت بهینه سازی و مدیریت ریسک عملکرد شرکت ها در مواجهه با بازار و با هدف حداقل کردن موقعیت های زیان ده و حداکثر سود دهی شرکت های توزیع و مدل سازی این موقعیت ها. و روشی معرفی شده که اولین با توسط آقای کین وانگ مطرح شده است و از آن جهت مدیریت موقعیت شرکت در بازار با هدف حداقل سازی زیان و حداکثر سوددهی شرکت استفاده می شود