سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نصراله اعظم بالغی – موسسه آموزش عالی خراسان، شرکت مدیریت تولید، نیروگاههای گازی خراسان
علی کارساز – موسسه آموزش عالی خراسان

چکیده:

سیستم خنک سازی آب در واحدهای گازی V94.2 از ن وع مدار بسته بوده که گرمای تولید شده توسط اجزای توربین و ژنراتور را گرفته و به بیرون از محیط منتقل می کند. در حال حاضر فرمان ورود و خروج فن ها در این سیستم توسط ترانسمیتردمایی که در خروجی پمپ ها نصب شده است، انجام می گیرد. چنانچه خطایی در این ترانسمیتر بوجود آید، ورود و خروج فن ها دچار مشکل می شود. لذا لزوم شناسایی این سیستم و تخمین دمای این سنسور توسط عوامل تأثیر گذار دیگر در سیستم باعث شد تا مدلی از این سیستم به روش تحلیل زیر فضا، که یکی از روشهای کارآمد برای سیستم های چند متغیره می باشد، ارائه گردد. در این مقاله از معیار خطای پیش بینی FPE که معیار متداولی برای تعیین درجه مدل می باشد، استفاده شده است.