سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رضا محسنی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، گروه مهندسی برق، تهران، ای
محمدابراهیم مهریار – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، گروه مهندسی برق، تهران، ای

چکیده:

در این مقاله به کاربرد شبکه های عصبی در مدل سازی و شناسایی فرآیندها پرداخته شده است. شبکه های عصبی ابزاری قدرتمند وتوانمندی در مدلسازی بوده و در اکثر علوم مهندسی به کار می روند. بیشترین کاربرد استفاده از شبکه های عصبی در مدل سازی فرآیندهایی است که در آنها توصیف ریاضی فرآیند نامشخص بوده و یا امکان دسترسی به تعدادی از پارامترهای مدل وجود نداشته باشد. در این حالت با فرض در دسترس بودن مناسب ورودی ها و خروجی های فرآیند می توان شبکه عصبی را به گونه ای آموزش داد تا بتواند مدل مناسبی از رفتار دینامیکی فرآیند را ارائه نماید. در انتها نیز با استفاده از داده های ورودی- خروجی، یک مدل شبکه عصبی با استفاده از الگوریتم آموزش انتشار به عقب برای یک بیوراکتور شبیه سازی شده است