سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

فاطمه سادات رحمتی – بنیادتوسعه فردا
مازیار عطاری – بنیادتوسعه فردا
سمیه آقاباقری – دانشکده فیزیک دانشگاه تهران
رضا کلانتری نژاد – سازمان فضایی ایران

چکیده:

مقاله حاضربراساس نتایج پروژه طرح تدوین رهیافت ساماندهی و توسعه دانش و فناوری ابررسانا تهیه شده است که توسط بنیاد توسعه فردا برای مرکز همکاریهای فناوری ریاست جمهوری اجرا شده است فناوری ابررسانایی سرد باتوجه به کاربرد راهبردیش درصنایع نظامی و پزشکی از یک سو و افق دستیابی به ابررسانایی گرم درحد دمای اتاق درآینده ای میان مدت و انقلابی که درزندگی بشر برپایه ان ایجاد خواهد شد باعث شده است که کشورهای پیشرفته درزمینه فناوری ابررسانایی سرمایه گذاری کلانی انجام دهند اما درایران علیرغم فعال بودن گروه های منفرد تحقیق و توسعه علمی و فناوری باسابقه سیاست منسجم و جهت گیری ملی ملموسی مبتنی براین سیاست ها مشاهده نمی شود دراین پژوهش نتایج یافته های پیمایش داخلی کشور درحوزه ابررسانایی ارایه شده و نشان داده شده که فعالیت های متعدد سابقه دار و متنوعی دراین حوزه به ویژه درقسمت تحقیق و توسعه انجام یافته است مقاله حاضر گزارش اجرای پیمایش وضعیت ابررسانایی درسطح ملی و بین المللی و تدوین سند پیشنهادی توسعه آینده نگرانه ابررسانایی درکشور است.