سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مدیریت پساب و پسماند در صنایع نفت و انرژی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

علیرضا معصومی – سرپرست پروژههای پژوهشی محیط زیست و حفاظت صنعتی، مناطق نفتخیز جنوب، اه
نعمت اله جعفرزاده حقیقی فرد – مرکز تحقیقات فناوریهای زیست محیطی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اه

چکیده:

با توجه به گستردگی و پیچیدگی عملیات استخراج، انتقال و فرآورش نفت و گاز در مناطق نفتخیز جنوب و نیاز مبرم به حفظ و توسعه این عملیات در شرایط کنونی، نگهداری و تدارکات کالا امری بسیار مهم و حیاتی در این صنعت بشمار می آید.مواد شیمیایی مورد استفاده در صنایع نفت و گاز و از آنجمله صنعت حفاری نقش بسزایی در استخراج و استمرار حرکت تولید نفت دارند.در این تحقیق مواد شیمیایی موجود در انبار ها که بدلایل مختلف مورد استفاده قرار نگرفته اند، شناسایی شده و بر اساس مقرراتRCRA طبقه بندی گردیده اند.در حال حاضر هیچگونه روشی برای شناسایی مواد شیمیایی فاسد شدنی در انبارها وجود ندارد.تعداد ۳۵ ماده شیمیایی فاسد شده یا از تاریخ مصرف گذشته از بین ۱۴۶ نوع ماده شیمیایی مختلف که در انبارها نگهداری می شوند شناسایی گردید و مشخص شد که اکثر این مواد در عملیات حفاری کاربرد دارند.کل مواد شیمیایی فاسد شده یا از تاریخ مصرف گذشته به مقدار ۱۵۲۸۹۰۰ کیلوگرم مواد زائد جامد و ۴۳۶۴۰۰ لیتر مواد زائد مایع می باشند.از این مقدار ۳۲/۳۰ % مواد زائد جامد خطرناک و ۸۶/۴۳ % مواد زائد مایع خطرناک می باشند.مواد زائد شناسایی شده شامل ۱۸۲۲۰۰ کیلوگرم مواد سرطان زا، ۱۲۴۹۰۰ کیلوگرم مواد سمی و خورنده، ۸۱۰۰۰ لیتر مواد اشتعال زا و خورنده، ۷۹۰۰۰ کیلوگرم مواد سمی و سرطان زا، ۷۵۰۰۰ کیلوگرم و ۶۷۴۰۰ لیتر مواد اکسید کننده، ۲۵۰۰۰ لیتر مواد اشتعال زا و سمی، ۸۰۰۰ لیتر مواد اشتعال زا، ۶۰۰۰ لیتر مواد جهش زا، سمی و اشتعال زا، ۴۰۰۰ لیتر مواد جهش زا و ۲۵۰۰ کیلو گرم مواد خورنده شناسایی گردیدند.همچنین ۱۰۶۵۳۰۰ کیلوگرم و ۲۴۵۰۰۰ لیتر از مواد زائد شناسایی شده جزء مواد زائد غیر خطرناک طبقه بندی گردیدند.