سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شیوا فائقی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده مهندسی عمران دان
غلامرضا هروی – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران

چکیده:

پروژه های زیربنایی بنا به عملکرد و نقشی که در جوامع امروزی ایفا مینمایند از اهمیت ویژه ای در بین پروژه های ساخت برخوردار می باشند از این رو کیفیت و ارزیابی کیفیت ساخت این نوع پروژه ها بسیار حائز اهمیت است پروژه های ساخت سد با توجه به شرایط اقلیمی کشور جزو پروژه های زیربنایی مهم به شمار می آیند لذا تدوین چارچوبی به منظور فراهم نمودن امکان ارزیابی کیفیت ساخت اینگونه پروژه ها ضروری به نظر می رسد از این رو هدف از مقاله حاضر دروهله اول شناسایی و ارائه فاکتورها و شاخصهای موثر برکیفیت ساخت سدها با محوریت سدهای خاکی و سنگریزه ای می باشد به این منظور پروژه های ساخت سدهای خاکی و سنگریزه ای موردمطالعه قرارگرفته اند تا شاخصها به گونه ای تعیین شوند که قابل اندازه گیری باشند بهعبارت دیگر شاخصهای ارائه شده پارامترهایی کلیدی هستند که در کیفیت هرکدام از المان های ساخت سد نقش مهمی دارند.