سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیده حمیده محمودی – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد
رضا موسوی حرمی – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد
اسداله محبوبی – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد
بهزاد مهرگینی – دانشجوی دکتری مهندسی اکتشاف نفت، دانشگاه تهران

چکیده:

آنالیز خوشه ای چند متغیره یکی از روش های موثر و دقیق در شناسایی و زون بندی رخساره های الکتریکی است که با ایجاد الگوریتم های جدید، روز به روز تواناتر می گردد. در این مطالعه ضمن برنامه نویسی الگوریتم خوشه بندی سلسله مراتبی با استفاده از نرم افزار مطلب MATLAB) رخساره های الکتریکیElectrofacies) چاه نمک غربی ۱ در ناحیه بندرعباس با بکارگیری داده های لاگ تعیین شده است که توسط نمودار دندروگرام نشان داده می شود. اساس این روش گروه بندی داده های مشابه و متمایز ساختن آنها از داده هایی است که از نظر آماری با این گروه ها اختلاف دارند. علاوه بر این، مطالعه مقاطع نازک خرده های حفاری و انطباق نتایج آن با رخساره های الکتریکی تعیین شده از داده های لاگ نیز در زون بندی گروه بنگستان مورد بررسی قرار گرفته است که می تواند جهت سایر چاه هایی که فاقد اطلاعات سنگ شناسی است مورد استفاده قرار گیرد.