سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

مجید آزادی خواه سلیمی –

چکیده:

مطالعات انجام شده نشان میدهد که پذیرش فناوری اطلاعات و اجرای کارآمد آن م یتواند همکاری بین اعضا زنجیره تامین را ازطریق انتقال و توزیع سریع اطلاعات دقیق و بکارگیری سیستم های اطلاعاتی بهبود بخشد برپیچیدگی های موجود درروابط سیستمهای خریدار مشتری بهترغلبه کرد مانع از پدید آمدن اثرشلاق چرمی گردند و درکل باعث افزایش کارایی زنجیره تامین گردد لذا جهت رقابت دربازارهای جهانی به عنوان زنجیره های تامین سازمان ها باید درزیرساخت های فناوری اطلاعات از جمله اینترنت EDI و … به منظور یکپارچگی زنجیره تامین سرمایه گذاری کنند لذا براساس مطالعات کتابخانه ای و انجام مصاحبه با کارشناسان و مدیران زنجیره تامین پارس خودرو عوامل تاثیر گذار فناوری اطلاعات برعملکرد زنجیره تامین شناسایی شدنددرادامه با استفاده از مدل ریاضی تصمیم گیری چندشاخصه TOPSIS عوامل مذکور اولویت بندی شده اند.