سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی نرم افزار

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

صادق مهدی زاده – گروه مهندسی قدرت، کنترل و مکاترونیک، دانشگاه سمنان، ایران،
ساسان آزادی – دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده:

جهت اجرای فرآیند شناسایی اشیاء، در این مقاله تنها از چهار ویژگی شکلی و GMM جدید استفاده شده است. در جدا کردن اشیاء از پس زمینه از روش یک سری عملیات پیش پردازش استفاده شده و در نهایت اشیایی که از یک حدآستانه کوچکتر بودند، حذف گردیدند. برای شناسایی از شش شناسایی کننده مختلف استفاده گردیده و نتایج حاصل مقایسه شده است. نتایج نشان می دهد که در مورد داده های این مقاله، استفاده از شناسایی کننده ساخته شده بر مبنای درخت تصمیم، دقت بالاتری را به دست می دهد