سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدعلی صنیعی منفرد – دانشیار دانشگاه الزهرا
بهناز کلانتری بنگر – دانشجوی کارشناسی ارشد
آراز وارتومیان خویگانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

چکیده:

با این که روشهای تحلیل و تقریبی متعددی برای حل مسائل بهینه سازی چندهدفه و شناسایی جبهه پارتواپتیمال جبهه کارا درادبیات موضوعی پیشنهاد شده است اما متاسفانه هنوز هیچ کدام نمی توانند حصول تمام نقاط موجوددرجبهه پارتواپتیمال را تضمین نمایند ما دراین مقاله ابتدا با استفاده ازشبیه سازی فضای جوابهای شدنی فضای اهداف و جبهه پارتو اپتیمال را تولید می کنیم و سپس از این نتایج بعنوان مرجع برای ارزیابی چهارروش مهم و مرسوم الپی متریک وزندهی روش حدی و حدی منعطف استفاده می کنیم هدف ما این است که نشان دهیم هرکدام ازاین چهارروش تاچه میزان قادر به بازتولید جبهه پارتواپتیمال هستند و چگونه می توان با ترکیب روشها بیشترین اندازه جبهه پارتواپتیمال را شناسایی و تولید کرد.