سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی زمین شناسی اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سجاد عیسوند – دانشجوی کارشناسی ، دانشکده معدن، دانشگاه صنعتی اصفهان
هوشنگ اسدی هارونی – استادیار، دانشکده معدن،دانشگاه صنعتی اصفهان
سعید حاج صادقی – دانشجوی کارشناسی

چکیده:

کانسار مس- مولیبدن پورفیری کهنگ ( با وسعت زون آلتراسیون ۱۰ کیلومتر مربع) در ۷۳ کیلومتری شمال شرق شهرستان اصفهان و بر روی کمربند ولکانیکی ارومیه دختر واقع شده است. این کانسار با توجه به شدت، نوع و زون بندی آلتراسیون ها و نیز شواهد کانی سازی سطحی ( زون اکسید و شسته شده (leach cap با استفاده از دادههای ماهوارهای و کنترل زمینی شناسایی شد. در این تحقیق با مطالعه کانسار کهنگ مناطق مستعد دیگری نیز ( زونهای دگرسان آرژیلیکی اکسید های آهن) با استفاده از دادههای ماهوارهای ASTER و TM تفکیک شدند. جهت پردازش داده های ماهواره ای TM از تکنی کهای ترکیب رنگی کاذب و نسبت های باندی جهت جداسازی گیاهان، تفکیک زونهای حاوی اکسی دآهن زونهای آلتراسیون و با پردازش داده های ماهواره ای ASTER روش کمترین مربعات رگرسیون شده (Ls-Fit) برای شناسایی اکسید آهن و کانی های رسی منطقه استفاده شده است