سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی زمین شناسی اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سجاد عیسوند – دانشجوی کارشناسی ، دانشکده معدن، دانشگاه صنعتی اصفهان
هوشنگ اسدی هارونی – استادیار، دانشکده معدن،دانشگاه صنعتی اصفهان
سعید حاج صادقی – دانشجوی کارشناسی

چکیده:

اندیس دال ی در ۶۰ کیلومتری شمال شرق شهرستان اراک بر رو ی کنتاکت بین کمربند ولکانیکی ارومیه – دختر و زون سنندج – سیرجان واقع شده است. منطقه عمدتا توسط سنگهای آذرین درونی متوسط بازیک ( دیوریت و تونالیت) ، ولکانیک های آندزیتی، برشهای آندزیتی، آندزیت پرفیر که بعضی از این واحدها ی سنگی در امداد یک دره گسل (NE-SW) تحت تاثیر محلولهای هیدروترمال تبدیل به آلتراسیون های نوع سریستی ، آرژیلیکی، پروپلیتیکی، پتاسیک سیلیسی شده اند. محدوده اصلی آلتراسیون و کانی سازی مس – طلای تیپ پورفیری اندیس دالی در امتداد دره گسل درحدود ۴ کیلومتر در ۵/۱ کیلومتر را پوشش می دهد. در این تحقیق با استفاده از تکنیک دور سنجی و انجام آنالیزها مختلف بر رو ی داده های ماهواره ا ASTER , TM با توجه به وسعت هاله های آلتراسیون و ارتباط مستقیم بعضی زونهای آلتره با کانی سازی درمنطقه مورد مطالعه، نتایج مطلوبی به دست داده است. در راستای مطالعه اندیس دالی ابتدا مناطق مستعد ( زونهای دگرسان آرژیلیکی و اکسیدهای آهن) با استفاده از داده های ماهواره TM تعیین و سپس جزئیات تفکیک آلتراسیون های مختلف توسط داده های ASTER مشخص شدند.