سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سمیرا بختیاری – دانشجوی کارشناسی ارشدزمین شناسی اقتصادی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
حجت اله رنجبر – دانشیار بخش مهندسی معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان
جمشید شهاب پور – استاد بخش زمین شناسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

نهشته های آبرفتی می توانند حاوی کانی های با ارزشی باشند. رسوبات آبرفتی همچنین جهت ردیابی و اکتشاف کانسار ها با توجه به سنگ منشاء آن مورد استفاده قرار می گیرد. در این مقاله خلاصه ای از مطالعات دورسنجی با روش پردازش داده های رقومی لندست و استر را در محدوده شهرستان انار واقع در جنوب ایران ، ارائه شده است. این مطالعه نشان می دهد که امکان تفکیک نهشته های آبرفتی بر اساس خاستگاه آنها به منظور ایجاد یک بستر مناسب برای نمونه برداری سیستماتیک در کارهای ژئوشیمیایی و ردیابی مواد معدنی و دگرسانی ها با استفاده از آنالیز تصاویر ماهواره ای وجود دارد