سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سمیرا ربیعی – دانشجوی کارشناسی ارشد گیاهپزشکی دانشگاه ولی عصر رفسنجان
ثمین حسینی – اعضاء هیات علمی گروه گیاهپزشکی دانشگاه ولی عصر رفسنجان
احمد حسینی –

چکیده:

آفتابگردان یکی از دانه های روغنی مهم در جهان محسوب می شود و سطح زیر کشت بالایی را در دنیا به خود اختصاص داده است. ویروسها یکی از بیمارگرهایی هستند که باعث کاهش کمیت و کیفیت محصول می شوند. در تحقیق حاضر برای بررسی میزان خسارت پوتی ویروسها در مزارع آفتابگردان استان کرمان، نمونه برداری هایی در طی دو فصل زراعی ۸۹ و ۹۰ از مناطق عمده کشت آفتابگردان صورت گرفت. برای شناسایی و تعیین پراکندگی پوتی ویروسها، از آنتی سرم عمومی پوتی ویروسها و آزمون ACP-ELISA بهره گرفته شد. برای تشخیص ویروس وای سیب زمینی(PVY ) در نمونه هایی که نسبت به آنتی سرم پوتی ویروسها واکنش مثبت نشان داده بودند، از آزمون DAS-ELISA و آنتی بادی چند همسانه ای PVY استفاده شد. درصد آلودگی پوتی ویروسها در بین نمونه های جمع آوری شده از مناطق جیرفت، سوغان، بافت، نگار به ترتیب ۱۰% ، ۷%، ۲۶ % و ۱۳% بود. در منطقه کشتگار بردسیر هیچکدام از نمونه ها به پوتی ویروسها آلوده نبودند. نتایج نشان داد بیشتر میزان آلودگی ویروسی مربوط به شهر بافت با ۲۶% آلودگی است. ۶۲ درصد نمونه ها دارای آلودگی به پوتی ویروسها و ۷/۶% کل نمونه های جمع آوری شده آلوده به PVY بوده اند.