سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

اکبر مهدیلو – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی
فیروز علی نیا –

چکیده:

به منظور شناسایی عناصر نادر کانسنگ چغارت و تعیین مقدار آنها نمونه هایی از نقاط مختلف کانسنگ، باطله های معدنی و باطله کارخانه های فرآوری تهیه و با استفاده ازICP ،XRD میکروسکوپ نوری و میکروسکوپ الکترونی مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد که پس از منیتیت و هماتیت، آپاتیت و مونازیت از دیگر کانی های باارزش هستند. زون های دارای فسفر بالا نیز ناشی از افزایش مقدار این کانی هاست. آنالیز نمونه های مختلف نشانگر آن است که میزان عناصر نادر شدیدا بامقدار فسفر رابطه مستقیم داشته و این دو از همبستگی بالاییr=0/987برخوردار هستند. مقدار عناصر نادر موجود در باطله های فرآوری طرح توسعه بیشتر از نمونه های کانسنگ و باطله های معدن است. حدود ۹۷ درصد عناصر نادر موجود درنمونه ها را عناصر نادر خاکی سبک تشکیل می دهند. این عناصر شامل سریمCe(لانتانیمLa(و نئودیمیومNd( که مقدار آنها حتی به ترتیب به ۱۲۰۵,۵۴۰,۴۶۷ppm می رسد. از گروه عناصر نادر خاکی سنگین تنها مقدار ایتریومY( قابل توجه است. بخش عمده عناصر نادر خاکی بصورت کانی مستقل مونازیت و یا ادخالها یا انکلوزیونهایی در داخل آپاتیت است. مقدار کمی از عناصر نادر خاکی نیز در شبکه کانی آپاتیت به جای کلسیمCa2+جایگزین شده اند