سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سمیرا استادی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه محقق اردبیلی
حمیدرضا محمددوست چمن آباد – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

شناسایی و بررسی تنوع و تراکم علف های هرز مزارع یکی از نیازهای اساسی برای مدیریت آنها به شمار می رود. به منظور شناسایی و تعیین تراکم و ترکیب گونه ای علف های هرز مزارع گندم شهرستان اهر،۴ مزرعه گندم در ۴ منظقه مختلف در سال ۱۳۹۰-۱۳۸۹ انتخاب و مورد بررسی قرار گرفت. در این بررسی ۳۴ گونه علف هرز از ۱۷خانواده در مناطق مختلف شناسایی شد. از ۳۴ گونه شناسایی شده ۱۰ گونه متعلق به خانواده شب بو (Cruciferae)، ۵ گونه به خانواده کاسنی (Compositae) ، ۲ گونه به خانواده جعفری (Umbeliferae) و ۲ گونه به خانواده پروانه آسا (Leguminosae) و بقیه علف های هرز هرکدام به خانواده جداگانه ای تعلق داشتند. از نظر تراکم منطقه ونه آباد واقع در شمال شهرستان با ۵/۳۷۳ بوته در متر مربع بیشترین و منطقه نقاره کوب واقع در شرق شهرستان با ۵/۷۲ بوته در متر مربع کمترین تراکم علف های هرز را داشتند. از نظر فراوانی گونه های علف شور(Salsola kali)، علف هفت بند (Polygonum arvicular) و فرفیون (Euphorbia peplus ) به ترتیب بیشترین فراوانی را داشتند.